LICCO PROMT Umbrele Premium

LICCO PROMT Umbrele Premium

Fonduri Europene, Proiecte si Dezvoltare

Diversificarea activitatii de productie in cadrul societatii Licco Prompt 2000 SRL

LICCO PROMPT 2000 S.R.L. anunţă începerea activităţilor proiectului “Diversificarea activitatii de productie in cadrul societatii Licco Prompt 2000 SRL“ Cod SMIS 136778, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 5.141.855,48 lei.
Finanțarea nerambursabilă primită este în valoare de 2.078.722,05 lei, din care 1.766.913,72 lei din FEDR.
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 311.808,33 lei.
Contract de Finanțare Nr. 6480/17.12.2020

Durata implementare proiect: 30 de luni, respectiv 01.11.2019 - 30.04.2022.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului il constituie imbunatatirea competititivitatii intreprinderii Licco Prompt 2000 SRL prin realizarea unei investitii initiale in domeniul umbrelelor prin diversificarea activitatii de productie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Diversificarea productiei din domeniul produselor de umbrire (umbrelelor) prin:

- Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje si echipamente informatice specifice activitatii de productie

- Achizitionarea de programe informatice specifice activitatii

2. Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltarea durabila, egalitate de sanse, de gen si nediscriminarea prin.

- Utilizarea surselor regenerabile de energie prin achizitionarea panourilor fotovoltaice

- Achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic: imprimanta UV, masina de taiat, masina de cusut si surfilat, masina cusut automata programabila, masina cusut cu conveyor, stivuitor electric, transpalet electric, compresor si cutit ultrasonic manual pentru taiere material textil

- Achizitionarea echipamentelor adaptate pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati: masina de taiat, masina cusut 1 ac, masina cusut 2 ace, masina de cusut si surfilat si masina cusut automata programabila

- Angajarea unei persoane din urmatoarele categorii defavorizate: „are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani” si „are varsta de peste 50 de ani”

- Includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dl. Adam-Marcel Ionita, Administrator, E-mail: marcel.ionita@umbrelepro.ro, office@umbrelepro.ro, Telefon: 0740/013.000 ; 0257/216.858

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

www.fonduri-ue.ro

Site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro

Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/inforegio.ro